Dla biur projektowych i pracowni architektonicznych

Wykonujemy kompleksowe projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze oraz programy funkcjonalno-użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie następujących branż:

– technologia ogólna obiektu (układ funkcjonalny, logistyka transportu ludzi i wyposażenia, kolizje i koordynacja międzybranżowa)
– ochrona przeciwdźwiękowa budynku i wszystkich pomieszczeń
– akustyka wnętrz sal widowiskowych i pozostałych pomieszczeń
– pomiary akustyczne
– elektroakustyka (nagłośnienie, omikrofonowanie, system inspicjenta, konsolety foniczne, studio nagrań itp.)
– oświetlenie sceniczne z systemem sterowania
– mechanika górna (sztankiety, mosty oświetleniowe)
– mechanika dolna (zapadnie i podesty estrady)
– system sterowania mechaniki

W ramach opracowywanych projektów świadczymy usługi nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Do projektowania używamy najnowocześniejszego oprogramowania, w szczególności oprogramowania REVIT.