Modernizacja budynku w Warszawie na potrzeby Teatru Żydowskiego

W dniu 11 maja 2021 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na Opracowanie dok. projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego–prace przygotowawcze”.

Manufaktura Technologiczna podejmie współpracę z pracowniami architektonicznymi przy opracowaniu projektów branżowych zakresie akustyki i technologii teatru.