Architektura

Manufaktura Technologiczna posiada zespół architektów. Dzięki temu stanowimy samodzielną grupę projektantów zdolną zarządzać projektami i inwestycjami zarówno publicznymi jak i prywatnymi.

Opracowujemy wielobranżowe projekty koncepcyjne, architektoniczno-budowlane, techniczne i wykonawcze. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu m.in. obiektów usługowych, kultury i edukacji. Wspieramy Inwestora podczas całego procesu inwestycyjnego przeprowadzając potrzebne uzgodnienia do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.

Projektujemy zarówno obiekty proste funkcjonalnie, jak i wielofunkcyjne obiekty złożone pod względem konstrukcji i wyposażenia technologicznego takie jak teatry, domy kultury czy galerie handlowe.

Współpracujemy z profesjonalnymi biurami branżowymi z zakresu konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i przeciwpożarowych.

Projektujemy obiekty zapewniające spełnienie oczekiwań Inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania technologiczne, ekologiczne i energooszczędne, zapewniając równocześnie trwałość i estetykę projektowanego budynku.

Korzystamy z oprogramowania umożliwiającego tworzenie obiektów w BIM. Nasz zespół może wykonać BIM każdego budynku i przygotować za jego pomocą dokumentację budowlaną i wykonawczą, ułatwiającą koordynację międzybranżową na każdym etapie procesu inwestycyjnego.