Systemy inspicjenckie

Tak jak w orkiestrze symfonicznej najważniejszą rolę pełni dyrygent, tak dla dużych wydarzeń artystycznych – zwłaszcza wydarzeń teatralnych – najważniejszą osobą w trakcie spektaklu jest inspicjent. Zarządza on aktorami, muzykami na scenie i orkiestrionie, realizatorami dźwięku, światła i multimediów, technikami i obsługą sceny. 

W pełni funkcjonalny i niezawodny system inspicjencki jest najważniejszym elementem zapewniającym pracę bez zakłóceń i doskonałą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami i przestrzeniami obiektu. Manufaktura Technologiczna od lat projektuje systemy inspicjenckie dostosowane do wymogów użytkownika zapewniając stabilny i bezpieczny system komunikacji.