Akustyka Muzyczna

Prof. dr hab. Andrzej Miśkiewicz

– Profesor na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina,
– Członek Komitetu Akustyki PAN,
– Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego,
– Członek European Acoustics Association,
– Członek Acoustical Society of America,
– Członek Audio Engineering Society,
– Redaktor działu psychoakustyki i akustyki muzycznej kwartalnika Archives of Acoustics.

Działalność naukowo-badawczą koncentruje na zagadnieniach psychoakustyki, metodyki słuchowej oceny jakości dźwięku oraz akustyki muzycznej.

Jako kierownik albo główny wykonawca uczestniczył w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był również kierownikiem bądź członkiem zespołów eksperckich w badaniach wielu renomowanych sal koncertowych.

W roku 2020 otrzymał tytuł profesora sztuki.

Prof. dr hab. Barbara Okoń-Makowska

prof. dr hab. sztuki muzycznej, reżyser dźwięku.

Specjalizuje się w dziedzinie elektroakustycznej muzyki eksperymentalnej oraz w projekcji dźwięku. W latach 1976 – 2003 pracowała w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia, stale współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej “Warszawska Jesień”.  Zrealizowała  liczne utwory muzyki elektronicznej i komputerowej; jest autorką muzyki dla spektakli, filmów, radia i telewizji oraz kuratorką projektów multimedialnych.

Pracuje w Katedrze Akustyki Muzycznej na Wydziale Reżyserii Dźwięku UMFC w Warszawie. Współautorka programu specjalistycznego kształcenia słuchu dla reżyserów dźwięku „solfeż barwy”;  prowadzi prace dotyczące percepcji dźwięku przestrzennego, dźwięku w multimediach oraz słuchowej oceny dźwięku.