Elektroakustyka i pomiary akustyczne

Dr inż. Tadeusz Fidecki

– Wykładowca Elektroakustyki i Akustyki na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,
– Kierownik Pracowni Systemów Elektroakustycznych i Laboratorium Techniki Dźwiękowej w Katedrze Akustyki Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,
– Członek Zarządu OISTAT, Rzeczoznawca OISTAT,
– Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego,
– Członek Audio Engineering Society.

Ekspert w zakresie projektowania i miernictwa z zakresu akustyki  wnętrz  i  systemów elektroakustycznych oraz komputerowego modelowania akustyki wnętrz projektowanych sal. Projektant systemów nagłośnienia teatrów dramatycznych, muzycznych, oper, filharmonii, sal widowiskowych i obiektów sportowych w wielu polskich miastach.

Prof. dr hab. Inż. Jan Żera

 – Profesor nadzwyczajny w Katedrze Akustyki Muzycznej na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
– Adiunkt w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
– Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego, obecnie zrzeszonego w Europejskim Stowarzyszeniu Akustycznym,
– Członek Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego,
– Członek Rady Naukowej Centralnego Instytutu Pracy — Państwowego Instytutu Badawczego,
– W kadencji 2007–2010 był członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk,
– Pracował jako ekspert w normalizacyjnych grupach roboczych ISO, CEN i PKN.

Kierował wieloma projektami badawczymi oraz uczestniczył jako wykonawca w projektach badawczych krajowych i programach Unii Europejskiej. Badania, którymi się zajmuje, obejmują akustykę i elektroakustykę w zakresie dźwięków słyszalnych.