Technologia ogólna

Mgr inż. Maciej Wojciechowski

– Członek i Założyciel Polskiego Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru OISTAT,
– Przewodniczący Zarządu oraz Rzeczoznawca i członek Rady Technicznej w Zespole Rzeczoznawców,
– Członek zwyczajny niemieckiego stowarzyszenia techników teatralnych DTHG „Deutsche Theatertechnische Gesellschaft”,
– Przewodniczący Komitetu Technicznego PKN – K 320 ds. Technologii Widowiskowej,
– Członek Rady Sektorowej Produktów Powszechnego Użytku przy PKN,
– Ekspert Międzynarodowej Organizacji CEN.

Projektant i konsultant w zakresie m.in. technologii ogólnej i teatralnej. Ekspert ds. technologii teatralnej przy konkursach architektonicznych.