Plus 3 Architekci zwycięzcą w konkursie na projekt wystawy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie

W dniu 12 maja 2021 r. ogłoszono wyniki konkursu na projekt wystawy stałej Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, oddział Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Zwyciężył zespół Plus 3 Architekci, wsparty przez PL Studio Patryk Żurawski Architekci wraz Agnieszką Łańko oraz ekipę Manufaktury Technologicznej.
Zespołowa, multidyscyplinarna praca pomogła w osiągnięciu efektu przy tym trudnym i złożonym temacie.

Modernizacja budynku w Warszawie na potrzeby Teatru Żydowskiego

W dniu 11 maja 2021 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na Opracowanie dok. projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego–prace przygotowawcze”.

Manufaktura Technologiczna podejmie współpracę z pracowniami architektonicznymi przy opracowaniu projektów branżowych zakresie akustyki i technologii teatru.

Nowa Filharmonia w Płocku

W styczniu 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na projekt nowej Filharmonii w Płocku wraz zagospodarowaniem placu Nowy Rynek. Rozpoczął się etap pracy pokoncepcyjnej, zmierzającej do realizacji opracowań projektu budowlanego oraz wykonawczego. Manufaktura Technologiczna projektuje systemy technologii estradowej dla pracowni architektonicznej PLUS 3 Architekci. Nadzór nad projektem akustyki i technologii estradowych ze strony Inwestora prowadzi Pracownia Akustyczna Piotr Kozłowski.

Dźwięk immersyjny w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu

W dniu 2 lutego 2021 roku na scenie głównej Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu odbędzie się prezentacja systemu dźwięku immersyjnego Soundscape. Teatr w Kaliszu jest pierwszym teatrem w Polsce posiadającym stałą instalację dźwięku immersyjnego. Manufaktura Technologiczna była odpowiedzialna za opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie systemu dźwięku immersyjnego oraz systemu zawieszenia głośników nagłośnienia frontalnego widowni.