BIM

BIM czyli Building Information Modelling jest coraz popularniejszą metodą projektowania budynków. Obejmuje on system informatyczny pozwalający na stworzenie rozbudowanego modelu 3D budynku wraz z jednoczesnym opisaniem i wyliczeniem jego parametrów. BIM przyspiesza również projektowanie, pozwalając na szybkie zmiany dużej liczby obiektów naraz. Tyczy się to stolarki i ślusarki, ale również ścian, stropów, sufitów i wielu innych elementów.

BIM pozwala komputerom automatycznie stworzyć zestawienia, podsumowania i bazy danych potrzebne do wykonania budynku. Pomaga również w efektywnym tworzeniu przedmiarów robót z większą dokładnością. A przede wszystkim, co jest szczególnie istotne w technologiach teatralnych, w unikaniu kolizji międzybranżowych. W miejscach, gdzie wiele branż musi znaleźć dla siebie miejsce BIM staje się jedynym skutecznym narzędziem do organizacji przestrzeni.

Od kilku lat projektujemy nasze systemy jako materiał umieszczany w BIM. Przykładem jest Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, w której każda z dużych sal miała mechanikę sceniczną. Stworzone przez nas obiekty 3D zostały włączone do centralnego modelu z architekturą, gdzie sprawdzane były kolizje np. z instalacjami wentylacji i klimatyzacji.

Wraz z nabieranym doświadczeniem zaczęliśmy pracę nad BIM do innych obiektów. Nasz zespół jest w stanie wykonać BIM każdego budynku, gdy zajdzie taka potrzeba i przygotować za jego pomocą dokumenty z rysunkami.

Z BIM warto zacząć korzystać już na etapie koncepcji, ponieważ wiele problemów wykorzystania przestrzeni zostaje zawczasu rozwiązanych, a przy pracy tradycyjnymi metodami, mogą umknąć, powodując duże komplikacje i koszty.