Oferta

Nasza oferta jest skierowana do biur architektonicznych, pracowni projektowych, a także dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz inżynierów kontraktów i generalnych wykonawców.

Opracowujemy dokumentacje projektowe w następujących branżach:

– technologia ogólna obiektu (układ funkcjonalny, logistyka transportu ludzi i wyposażenia, kolizje i koordynacja międzybranżowa)
– ochrona przeciwdźwiękowa budynku i wszystkich pomieszczeń
– akustyka wnętrz sal widowiskowych i pozostałych pomieszczeń
– pomiary akustyczne
– elektroakustyka (nagłośnienie, omikrofonowanie, inspicjent, konsolety foniczne, studio nagrań itp.)
– oświetlenie sceniczne z systemem sterowania i multimedia
– mechanika górna (sztankiety, mosty oświetleniowe)
– mechanika dolna (zapadnie i podesty estrady)
– system sterowania mechaniki

Wykonujemy projekty pojedynczych systemów jak i projekty obejmujące wszystkie wyżej wymienione branże.

W ramach naszej działalności wykonujemy audyty i pomiary akustyczne, które obejmują:

– pomiary izolacyjności akustycznej przegród,
– pomiary czasu pogłosu,
– pomiary chłonności akustycznej ustrojów akustycznych,
– pomiary poziomu tła akustycznego w pomieszczeniach,
–  pomiary poziomu hałasu w środowisku w celach projektowych,
– pomiary zrozumiałości mowy STI, również dla DSO,
–  specjalistyczne pomiary parametrów akustycznych w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej (sale koncertowe, teatralne, itp.).

Wraz z grupą współpracujących ekspertów wykonujemy oceny słuchowe sal koncertowych i teatralnych powiązane z badaniami ankietowymi wśród członków zespołów artystycznych i dyrygentów.

Dla inwestorów

Dla biur projektowych i pracowni architektonicznych

Dla generalnych wykonawców

Dla inżynierów kontraktu

Szkolenia i prezentacje