Technologia ogólna obiektu

Do technologii ogólnej obiektu zaliczamy środki wspomagające funkcjonowanie obiektów kultury.

Naszą rolą jest projektowanie i konsultacje w zakresie logistyki i organizacji przestrzeni okołoscenicznej, wykazanie zapotrzebowania na warunki pracy zespołu pracowników na obiekcie oraz samej logistyki wstępnej przy montażu elementów wyposażenia.

Z obiektami prostszymi, jak domy kultury oraz tymi najbardziej złożonymi, jak teatry, wiąże się cały szereg zagadnień koniecznych do rozwiązania jeszcze przed rozpoczęciem budowy stanu surowego.

Znajomość specyfiki funkcjonowania obiektów kultury i pracy na scenie i w jej pobliżu pozwala nie tylko na spełnienie przepisów techniczno-budowlanych oraz BHP, ale również zapewnienie komfortu artystom, zespołowi technicznemu oraz pozostałym użytkownikom budynku.