Elektroakustyczne systemy aktywnej zmiany akustyki

Elektroakustyczne systemy aktywnej zmiany akustyki są znane co najmniej od lat 60’tych XX w., jednak dzięki ogromnemu rozwojowi mocy obliczeniowych komputerów dopiero ostatnia dekada przyniosła rozkwit tych technologii.

Systemy aktywnej akustyki, przy pomocy mikrofonów, głośników i zaawansowanego procesora sygnałowego (komputera), wytwarzają u słuchacza poczucie, że znajduje się w zupełnie innym środowisku akustycznym, niż aktualnie przebywa. Na przykład słuchacz przebywający w sali kinowej ma poczucie, że znajduje się w sali koncertowej symfonicznej, sali kameralnej lub katedrze, w zależności od wybranego programu i wymogów artystycznych. Wrażenia te są bardzo wiarygodne, dzięki czemu systemy aktywnej akustyki stają się coraz popularniejsze w salach widowiskowych na całym świecie (szczególnie w krajach azjatyckich – Chiny i Japonia).

Innym zadaniem systemów aktywnej akustyki jest wzbogacenie istniejących sal koncertowych o nowe walory akustyczne (np. poprzez dodanie wczesnych odbić), aby zarówno orkiestra symfoniczna jak i publiczność mieli zapewnione możliwie najlepsze warunki słuchowe.